office@spsa.ro +(4) 0758 877 480

Asistent medical generalist

Taxe și documente pentru școlarizare

Taxă școlarizare : 2.400 Lei
Documente necesare:

  • Diplomă Bacalaureat, Certificat/Adeverință de absolvire liceu;
  • Foaie matricolă în original și copie;
  • Copie carte de identitate;
  • Copie certificat de naştere;
  • Copie certificat de căsătorie – în cazul schimbării numelui;
  • Adeverinţa medicală, cu menţiunea „apt pentru studii” ;
  • Două fotografii tip buletin;
  • Chitanță – plata taxei de înscriere (100 lei)

  Hotărârea de a vă specializa în domeniul sănătății, urmând specializarea Asistent Medical Generalist vă va oferi un complex de cunoștințe teoretice și de abilități practice necesare pentru a da profesiei dumneavoastră o direcție nobilă și concretă.

  În cadrul Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” veți fi îndrumați de profesori, cadre medicale cu experiență, devotați formării profesionale medicale, principiului responsabilității sociale, garantând pregătirea unor profesioniști competenți și responsabili, cu o înaltă etică profesională și dedicați dezvoltării comunității.

  Activitățile practice se vor desfășura sub îndrumare directă, cu modele autentice care să va asigure experiența necesară pentru a practica această meserie.

  Într-o piață unde este din ce în ce mai greu să îți găsești un loc de muncă, profesia de asistent medical îți oferă oportunități reale de angajare. Un asistent medical poate lucra în diferite tipuri de unități, spitale, clinici, școli, cămine de bătrâni etc., fiecare oferind medii de lucru unice.

  Fiind vorba de o profesie reglementată la nivel european, prin directiva 2005/36/CE – Anexa V; text cu relevanță pentru SEE 2008/C 322/03, vi se oferă posibilitatea de angajare atât în țară cât și în străinătate.

  Pe parcursul celor trei ani de studiu, în cadrul calificării profesionale de Asistent Medical Generalist se vor parcurge 56 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.2713, care vă vor garanta experienţa clinică, dobândită sub supravegherea unui personal calificat şi într-un mediu echipat corespunzător pentru realizarea asistenţei medicale necesară acordării pacientului.

  Vezi toate materiile pe care le vei studia aici.

  Parcurgerea anilor de studiu

  Pregătirea teoretică alternează cu stagiul de pregătire clinică, care se desfășoară în Spitalele din Municipiul Iași astfel: 

  • ANUL I – 15 săptămâni învăţământ teoretic şi 6 săptămâni învăţământ clinic;
  • ANUL II şi ANUL III – 12 săptămâni învăţământ teoretic şi 9 săptămâni învăţământ clinic.

  În calitate de absolvent al Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis”, veți beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte țări membre ale Uniunii Europene

  Jurământul asistentului medical

  La capătul celor trei ani de studiu, ce vor trece constructiv şi benefic, cursanţii Școlii Postliceale Sanitare “Aprendis” vor fi pregătiţi profesional pentru a depune jurământul de primire în OAMGMAMR:

  “În numele vieţii şi al onoarei, jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se înterpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii. Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!”

  Înscrie-te acum!